KAREL LUDVIK RACYL

VYVESTĚ ČERVENÝ LAMPÁŠIK
aneb
Proti jasné lince rozumuJméno:
Karel Jadrný
Den měsíc a rok odvodu:
28.10.1982
OVS která odvod provedla:
Pečíbeřtice
Zdravotní klasifikace:
Schopen, ne pro III , číslo a stupeň nemoci: 377k, podle 370g
Je povinen vykonat základní službu v délce:
24 měsíců
Nástup do činné služby od:
4.4.1984 nastoupil voj. zákl. službu,presentován u VÚ 3412 Prostějov číslo rozkazu 70/84, zařazen do ZOV, ČVO 416
Přísahu vykonal dne:
29.4.1984
Absolvoval:
15.8.1984 - ZOV, ČVO: 416/ mechanik RTZ , u VÚ 3412 Prostějovčíslo rozkazu: 163/84 16.8.1984 - Specialista 3 třídy, číslo rozkazu 163/84
Odeslán:
27.9.1984 k VÚ 6900 Mošnov
Cvičen na funkci: Mechanik VKV,ČVO 416, číslo rozkazu: 160/84
Zařazen:
28.9.1984 Funkce staršího mechanika VKV ČVO 416 číslo rozkazu: TR160/84
Oprávnění získané v činné službě:
Třetí třída mechanika VKV - DR 163/84
Příslušník "Vzorné jednotky" - DR 194/84
Druhá třída mechanika VKV - DR 21/85
Vzorný voják - DR 68/85
Hodnost:
Vojín - 4.4.1984
Svobodník - 1.4.1985
Desátník -15.11.1985
Četař - 21.3.1986
Propuštěn do zálohy:
21.2.1986 Nařízení NGŠ č.09/ 1985
Hupky domů